Гранична полиция търси помощ от жителите на пограничните общини

Гранична полиция търси помощ от жителите на пограничните общини
Гранична полиция търси помощ от жителите на пограничните общини / снимка: Дарик - Благоевград

Главна дирекция „Гранична полиция“ се обръща към жителите и гостите на общините Гоце Делчев, Хаджидимово и Сатовча, които имат желание да съдействат на органите на реда, относно нелегално преминали границата лица и групи.

Разпространените указания са следните:

При евентуално забелязване на отделни лица или компактни групи, за които имате хората имат подозрение,че отговарят на профила на незаконно преминали или опитващи се да преминат държавната граница на Република България, е желателно незабавно да уведомят местните гранични или полицейски органи чрез посочените телефони за връзка: 0751/60002 – ГПУ Гоце Делчев или на единен телефонен номер 112.

Посочете мястото, на което лицата са забелязани, евентуалния им брой и състав на групата; времето на забелязване, посока на придвижване, евентуално наличие в района на транспортни средства или присъствие на лица български граждани, чието присъствие в района е необичайно;

Само при възможност за безопасно за вас проследяване, проследете от дистанция движението на групата и периодично подавайте информация на органите на МВР.

Посочете всяка друга информация, която прецените за важна по отношение на конкретния случай.

От ГДГП обръщат внимание на гражданите, че предприемането на действия по физическото задържане на лица, прилагане на насилствени действия спрямо тях или други действия в противовес с правата на човека и закона, могат да бъдат третирани като извършване на административно нарушение или престъпление, във връзка с което извършителите на подобни деяния подлежат на наказателно преследване в съответствие с действащото българско законодателство.

Граничните власти очакват от всички граждани, пребиваващи в граничната зона на общините Гоце Делчев, Хаджидимово и Сатовча да приемат с разбиране извършваните спрямо тях проверки от полицейските органи за установяване причините за пребиваването им в района.

От ГДГП напомнят, че пребиваването в граничната ивица (до 300 метра от линията на държавната граница) под какъвто и да е предлог следва предварително да се съгласува с директора на съответната Регионална дирекция „Гранична полиция” в случая ГПУ Гоце Делчев  или чрез началниците на съответните структури, обслужващи района.