/ ThinkStock/Getty Images
"7577 лица и семейства са получили на този етап помощи за отопление, за настоящият отоплителен период в област Смолян". Това съобщи директорът на Регионална дирекция „Социално подпомагане“-Смолян.

Бивш зам.-кмет е новият председател на Общински съвет-Смолян

Постъпилите заявления, за отпускане на помощите са били 9032, но 1419 от тях не отговаряли на необходимите критерии и са получили отказ. От тях, 6-ма обжалват решенията на социалните служби.

На този етап се обработват още 36 молби, като крайният срок за подаване на заявления за помощи бе 31 октомври. Всяко одобрено домакинство е получило 465,90 лв., като общата сума на изплатените помощи в Смолянско е 3 519 885 лв.

В повечето случаи, парите са отпуснати за закупуване на дърва за огрев, като само в Смолян и Златоград има отпуснати средства за изплащане на електрическа енергия. Най-много одобрени семейства за помощи за отопления има на територията на община Смолян, където са подпомогнати 1983 домакинства, а най-малко в Борино, едва 272 семейства.

За миналата година, отпуснатите помощи за отопление в Смолянско бяха на 7334 лица и семейства, като през настоящата техният брой е нараснал с 243.