/ iStock/Getty Images
През 2020 година в област Пазарджик в състава 22 детски градини са функционирали 22 яслени групи с 585 места в тях, съобщават от Отдел "Статистически изследвания - Пазарджик".

В сравнение с предходната 2019 година местата в детските ясли намаляват с 67, или с 9.9 процента. Броят на яслените групи остава непроменен. 19 от детските заведения с 531 места са функционирали в градовете, още три - в селата на областта.

Само 11,5 % от детските градини са имали занимания от дистанция без проблеми

През 2020 година в самостоятелни детски ясли и яслени групи са постъпили 458 деца, или с 88 по-малко в сравнение с предходната година, сочат данните. В края на отчетния период за отглеждане са останали 528 деца. В сравнение с 2019 г. броят им намалява с 14 процента.

В разпределението на децата, отглеждани в детските ясли в област Пазарджик, най-голям е делът на тези от 2 до 3 години - 84.5 процента, следван от децата от 1 до 2-годишна възраст - 14 процента. Тези над 3-годишна възраст са 1.5 процента.

За нормалното им физическо и психическо развитие и възпитание грижи е полагал персонал от 95 души по основно трудово правоотношение - 57 медицински специалисти по здравни грижи (96 процента от тях медицински сестри) и 38 души немедицински персонал. Техният брой също намалява в сравнение с 2019 година.
БТА