Калина Пеева

Калина Пеева (ГЕРБ) е завършила Медицинския колеж във Варна, а след това и Икономическия университет със специалност „Стоковед”.

Има мениджърски опит в сферата на търговията.

Първи мандат общински съветник.

Член на комисиите „Собственост и стопанство“, „Социални дейности и жилищна политика“, „Младежки дейности и спорт“, „Опазване и въпроизводство на околната среда" и „Структури и общинска администрация”.

Още за Калина Пеева

loading