Калин Калевски

Калин Калевски (ГЕРБ) е завършил „Право” във Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”.

Собственик е на фирма за интернет търговия.

Първи мандат общински съветник.
Член на комисиите „Финанси и бюджет“, „Туризъм, търговия и рекламна дейност“и „Младежки дейности и спорт“.

Още за Калин Калевски

loading