Добрин Иванов

Добрин Иванов стана общински съветник в началото на май 2018 г., след като зае мястото на избрания за депутат Иван Иванов от коалиция „Варна”.

Има висше образование, бакалавърска степен по „Социален мениджмънт“ и магистърска степен по „Психологично консултиране“. Със засилени интереси в областта на психологията, на хуманитарните, философските и социалните науки, както и областите – патриотизъм, национализъм, консерватизъм, русофилство.

Членува в комисиите “Социални дейности и жилищна политика”, „Култура и духовно развитие“, „Опазване и възпроизводство на околната среда“ и „Борба с корупцията и корупционните практики”.

Още за Добрин Иванов

loading