/ iStock/Getty Images
Размерът на преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в света през първото полугодие е намалял с 49% в сравнение със същия период на миналата година. Причината за това са ограничителните мерки поради пандемията от новия коронавирус, се казва в доклад на Конференцията на ООН за търговия и развитие.

„ Глобалният поток от преки чуждестранни инвестиции (с изключение на офшорни финансови центрове от Карибите) през първата половина на 2020 г. беше подложен на силен натиск поради COVID-19. Според изчисленията преките чуждестранни инвестиции достигнаха 399 млрд. долара, което е с 49% по-малко от 2019 г., тъй като карантините по света принудиха компаниите да отменят значителни инвестиционни проекти, за да запазят паричните буфери“, се казва в доклада.

Броят на новите инвестиции е намалял с 37 процента, броят на трансграничните сливания и поглъщания - с 15 процента, докато броят на сделките за финансиране на трансгранични проекти - на 24 процента.

През първата половина на годината преките чуждестранни инвестиции в развитите страни възлизат на 98 млрд. долара, което е най-големият спад от 75% в сравнение с миналата година. Според доклада това е резултат от намаления капиталов поток в икономиките на Европа, предимно в Холандия и Швейцария. През първата половина на годината преките чуждестранни инвестиции в Северна Америка са били 68 милиарда долара, или 56 процента по-малко от същия период на миналата година.

От друга страна, преките чуждестранни инвестиции в развиващите се страни са намалели само с 16 процента, по-малко от очакваното, поради устойчивостта на китайските инвестиции.

Притокът на чуждестранни инвестиции в Азия е спаднал само с 12 процента, но е бил с 28 процента по-нисък в Африка и 25 процента по-нисък в Южна Америка и на Карибите.

Според прогнозите преките чуждестранни инвестиции в световен мащаб през 2020 г. ще намалеят с 30 до 40 процента.
БГНЕС