Беларус
Беларус / iStock/Getty Images
Горната камара на беларуския парламент одобри законопроект, предвиждащ възможността за смъртно наказание за опит за терористичен акт, предаде държавната агенция Белта.

В края на април депутатите на Беларус приеха на две четения законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, предлагащ възможността за прилагане на смъртно наказание при опит за терористични атаки. Пресслужбата на долната камара на парламента подчерта, че "законопроектът е изготвен с цел възпиращ ефект върху разрушителните елементи, както и за демонстриране на решителната борба на държавата срещу терористичната дейност". В Беларус, за да влезе в сила, законопроектът трябва да бъде одобрен от двете камари на парламента и подписан от президента.

„Сенаторите на заседание на осмата сесия на Съвета на Републиката на Народното събрание от седмо свикване одобриха законопроект за промяна на Наказателния кодекс. Законопроектът коригира подхода към прилагането на изключителната мярка за наказание – смърт. ", се казва в доклада.

В него се цитират думите на председателя на комисията по законодателство и държавно строителство на Съвета на републиката Сергей Сивц, че законопроектът „предвижда налагане на смъртно наказание за опит за убийство на представител на чужда държава или международна организация с цел предизвикване на международни усложнения или война; опит за извършване на международен терористичен акт или терористичен акт с използване на радиоактивни вещества или ядрени материали, химични или биологични вещества; опит за извършване на убийство на държавна или обществена личност във връзка с неговата държавна или обществена дейност с цел въздействие върху вземането на решения от властите; сплашване на населението; дестабилизиране на обществения ред.
БТА