/ iStock/Getty Images
Държавите-членки на Европейския съюз дадоха зелена светлина за отпускането на 14.2 милиарда евро финансова помощ за страните, които участват в процеса на разширяване. Бенефициенти са Албания, Босна и Херцеговина, Исландия, Косово, Република Северна Македония, Сърбия, Турция и Черна гора.

Радев: България е най-силният привърженик на разширяването на ЕС

Одобрените фондове за периода 2021 - 2027 г. ще работят за бъдещото членство на държавите в ЕС, а тяхното изразходване ще се подчинява на определени условия. Размерът на средствата за отделните страни ще зависи от качеството и интензитета на техните усилия по пътя към ЕС.

Специално внимание ще бъде отделено на необходимите административни, правни и икономически реформи, свързани със спазването на върховенството на закона и основните права; с работата на демократичните институции и публичната администрация, както и за постигането на икономически успех и конкурентоспособност. Средствата ще са насочени и към подкрепа на гражданското общество.

Орбан: Ако ЕС не се разшири, ще се разпадне

Параметрите на финансовата помощ могат да бъдат променяни при очевидна липса на напредък в реформите. ЕС ще работи и за избягване на диспропорциите при финансирането на отделните държави, става ясно от официалното съобщение на съюза.
БТА