/ Fintrade Finance
Големият приятел на малкия бизнес навършва цели пет години! За това кратко време с Fintrade Finance подкрепихме над 5000 малки търговски обекта и фирми в цялата страна. Компанията има изградена структура от търговски представители, които се срещат директно с клиентите, за да разберат от първа ръка техните специфични нужди и да им предложат адекватен план за подкрепа. На разположение на малкия бизнес е и колцентърът на компанията, през който всеки собственик на бизнес може да си насрочи среща с консултант. Фирмите могат да кандидатстват за заем и онлайн и да бъдат посетени от търговски представител на Fintrade в удобно време.

Търговските представители на Fintrade не са просто хората, от които микро и малкият бизнес получава парите си. Те са и активни помощници със съвети, помощ и ценни контакти за развиване на целия бизнес на клиента. Във Fintrade вярваме безрезервно в силата и важността на микрокредитирането, защото то със сигурност може да доведе до увеличение на доходите и активите и на бизнеса. А това неминуемо се отразява добре на пазара и иконимиката на страната като цяло. Огромна възможност за нашите клиенти е и изграждането на социален капитал.

Моделът на Fintrade позволява на клиентите да кандидатстват за достъпно микрофинансиране по възможно най-опростена процедура, за да получат и оперират с оборотни или инвестиционни средства, с които да развиват своя бизнес и да повишават неговата ефективност.

Финтрейд Оборот

Продуктът е насочен към нуждите на бизнеса от средства, с които да покрие спешно необходими оборотни средства. Подходящ е в случаите, когато магазин трябва да зареди стока или да разшири асортимента си. Одобрява се определена сума, която стои на разположение на бизнеса за срок от 2 години. В случаите, когато са необходими средства, част от сумата може да бъде усвоена. Оскъпяването се изчислява единствено върху изтеглената сума на двуседмични периоди, докато бъде възстановена. Кредитната линия е от 500 до 5000 лв., а предимствата са много. Еднократно кандидатстване с многократно използване на средствата, свободно ползване на средствата според нуждите.

Финтрейд Инвест

Този продукт е за онези моменти, в които са нужни по-сериозни средства за разширяване на бизнеса – закупуване на оборудване, машини, солиден ремонт, придобиване на лицензи на производство или продажба на определени стоки. Финтрейд Инвест е в размери от 1000 до 100 000 лв. и се изплаща в срок от 6 до 60 месеца, като първоначално отпуснатият лимит може да бъде увеличаван във времето. Вноските са фиксирани и равни с намаляваща лихва. Бизнесът има възможност за краткосрочно погасяване, а вноската е признат счетоводен разход. За сумите над 5000 лв. Fintrade предлага безплатна оценка на предложеното обезпечение, което може да бъде и собственост на трето лице.

През 2019-та Финтрейд Файнанс подписа договор с Българската банка за развитие (ББР) за индиректно финансиране на малки и средни предприятия (МСП) по програма КОСМЕ+. Програма КОСМЕ+ е създаденият и изпълняван от ББР он-лендинг продукт по Програма COSME на Европейския инвестиционен фонд, с подкрепата на Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ). Финансирането по програмата е подходящо за предприятия, които се нуждаят от оборотни средства или планират инвестиции за развитие и разширяване на бизнеса.

За Fintrade Finance

Fintrade Finance е небанкова финансова институция, регистрирана в БНБ. Част е от групата на Management Financial Group (MFG) - един от големите холдинги в небанковия финансов сектор в България. Дейността на Fintrade Finance стартира през 2015 г. и само за няколко години компанията е подкрепила над 5 000 малки търговски обекта и фирми в цялата страна. Мисията на Fintrade Finance е да даде възможност на малкия бизнес в България да расте и да се развива, като му осигури професионални консултации, средства за увеличаване на оборота и обслужване на място.

За MFG

Management Financial Group (MFG) е холдинг, който обхваща в структурата си водещи компании, специализирани в областта на небанковите финансови услуги в Централна и Източна Европа. MFG управлява богато портфолио от успешни бизнес модели в областта на потребителските кредити, финансиране на микро и малкия бизнес, кредитни карти, дигитален бизнес и други алтернативни финансови модели. MFG обединява компании с различни опит, история и традиции. Част от институциите в структурата на MFG са в начален етап на своята бизнес дейност, други са във фаза на динамично развитие и растеж, а трети са утвърдили се в своята индустрия фирми с над 14-годишна история в областта на финансовите услуги. MFG и компаниите са работодател на над 7 700 служители и сътрудници в близо 450 офиса в България, Украйна, Румъния, Полша и Македония. Ръководейки се от своите мисия и визия за разрастване, MFG има амбициите да се утвърди като един от най-бързо развиващите се доставчици на финансово-технологични продукти и услуги в полза на хората.