Програма “Младежта в действие” се радва на голям интерес, усвоява се и ресурсът
Програма “Младежта в действие” се радва на голям интерес, усвоява се и ресурсът / снимка: DarikNews.bg

Европейската програма „Младежта в действие" се радва на изключителен интерес у нас, постават се много проекти и се усвоява предоставеният ресурс. Това каза пред Дарик Теодора Христова, началник на отдел „Европейски младежки програми и инициативи" в Националния център „Европейски младежки програми и инициативи". За настоящия програмен период вече са приключили сроковете и са изчерпани възможностите за финансиране на програмата. За периода 2014-2020 се очаква да започне да действа програмата „Еразъм+" и тя да обединява както програма „Младежта в действие", така и образователните програми като „Грюндвиг", „Леонардо", „Коменски", „Еразъм", програма „Жан Моне" и спортна програма. Предполага се, че по програма „Младежта в действие" ще се запази начинът на кандидатстване.

Теодора Христова беше гост в „Рока радио" по Дарик

Бихте ли ни представили програмата „Младежта в действие"?

Програма „Младежта в действие" е европейска програма, насочена към младите хора на възраст между 13 и 30 години. Тя цели реализирането на проекти, които да стимулират активното европейско гражданство, да насърчават солидарността и толерантността сред младите хора, поощряване на взаимното разбирателство, развитие на качеството на системите за подпомагане на младежки дейности, както и популяризиране на европейското сътрудничество в областта на младежката политика. Това са инициативи, които дават възможност на младите хора да станат част от обществото като цяло.

Каква е ролята на Националния център за европейски младежки програми и инициативи, в който работите и Вие?

Центърът насърчава, консултира, организира и координира участието на български младежки организации и институции в европейските и международни програми и инициативи. Центърът ни е юридическо лице на бюджетна издръжка към министъра на младежта и спорта. Също така подпомагаме министерството на младежта и спорта при осъществяване на държавната политика в областта на младежките дейности. Консултираме млади хора и младежки организации за реда и начина за кандидатстване по програма „Младежта в действие", както и по други национални и международни програми.

По какви други програми работи центърът?

Той работи освен по програма „Младежта в действие", по национална програма за младежта, която се финансира от държавния бюджет. Също така центърът е координатор на европейската мрежа за информация Евродеск. Също така поддържа европейския младежки портал и от тази година освен това е и координатор на проекта на Съвета на Европа кампания „Движение за език без омраза".

Как да кандидатстват желаещите по европейските младежки програми и инициативи. Младите хора могат да кандидатстват като отделни личности, не като юридически лица, което на мен много ми харесва, защото когато се започне едно подобно нещо „Ама имаш ли фондация?", „Имаш ли фирма?", „Ти можеш да стигнеш до този европроект само ако си еди-какво си или в съюз с еди-кого си". А това е много демократично.

Да, това е така, обаче с една уговорка. Когато говорим за „Младежта в действие", трябва да сме наясно, че сме в края на 2013 година, тоест приключва програмният период 2007-2013 и за съжаление тази програма няма средства, няма и срокове, в които да се кандидатства. Но сме в очакване на новата програма, която ще започне в началото на 2014 година. Тя се казва „Еразъм+" и тази нова програма обединява както програма „Младежта в действие", така и образователните програми като „Грюндвиг", „Леонардо", „Коменски", „Еразъм", програма „Жан Моне" и спортна програма. Така че със стартирането на новия програмен период желаещите ще могат да кандидатстват по тази програма. Като цяло по програма „Младежта в действие" предполагаме, че този начин на кандидатстване ще се запази. Има няколко срока за кандидатстване в рамките на годината, които са обявяват навреме, за да имат хората възможност да се подготвят със своите проекти, след което кандидатстват по различните дейности, обявени в рамките на програмата, със свои проекти. По програма „Младежта в действие" могат да кандидатстват не само неправителствени организации, но и така наречените неформални групи, тоест млади хора, които се събират заедно, правят регистрация на тази група пред нотариус, което е съвсем различно от регистрация на фирма или НПО, избират един от тези млади хора на възраст поне 18 години, който да отговаря за изпълнението на проекта и на чието име да бъде открита банковата сметка, където ще се преведат парите и тази група вече е лице, което може да кандидатства за финансиране по проекта.

Със сигурност имате впечатление от това инициативни ли са българските младежи, имат ли хъс да променят себе си и бъдещето си.

Те са част от нашето общество. Така както сред обществото има изключително много инициативни, надарени хора, които искат да правят различни неща, има и такива, които са по-малко инициативни. Бих казала, че по подобен начин се виждат и българските младежи. Сред тях има много деца, които са много будни и инициативни, нахъсани да направят нещо. Има и такива, които са готови да се включат, но някой друг трябва малко да ги подбутне. Има и такива, които изобщо не се интересуват.

Казахте, че ще участвате в международни програми. Какво е нивото на подготовка, което получават младите хора в България? Готови ли са нашите младежи да се включат в международен проект?

Програма „Младежта в действие" има за цел освен всичко останало да подготви младите хора да заработят по проекти. Самата програма е направена така, че в нейните рамки центърът разполага с допълнителни средства, с които организира обучения в помощ на младите хора, които искат да кандидатстват. Например правим обучения, които са за разработване и управление на проекти, обучения за работа с медии, за това как да се разпространяват резултатите, как да се намират партньорите, как да се работи в мрежа, изобщо обучителната ни програма е доста богата и разнообразна, защото тя се състои както от обучения по програма „Младежта в действие", така и от националната програма за младежта. Редовно публикуваме информация както на сайта на центъра, така и на нашите страници във Фейсбук. Хората могат да проверят на сайта ни youthbg.info всякакви обучения, които ние предлагаме. Интересно е също така, че предлагаме в сътрудничество с останалите национални агенции на програма „Младежта в действие" международни обучения, като някои от тях, по-малка част се провеждат в България с международни участници, но също така ние изпращаме годишно над сто младежи на различни международни обучения в цяла Европа, организирани в сътрудничество с мрежата от национални агенции на програмата „Младежта в действие".

В кои области има най-много кандидати и най-много проекти?

По програма „Младежта в действие" има няколко различни дейности, по които може да се кандидатства. Това, с което можем да се похвалим, е, че усвояваме над 99 процента от предоставените ни средства и във всяка една от дейностите има изключително голям интерес и конкуренция между проектите. Те са различни като финансиране и тематика, затова ми е трудно да правя сравнение между тях. Един е интересът към младежките инициативи, където могат да кандидатстват неформални групи и изобщо хора, които имат много малък опит и там се получават малки като размер средства, но целта е хората да започнат, да видят какво е да се работи по проект, какво е да се осъществи една инициатива. След това е по-голям размерът на средствата при младежките обмени. Съвсем различно е финансирането по проектите за европейската доброволческа служба, но навсякъде интересът е голям и успяваме да усвоим средствата, които ни се предоставят.

Получават ли шанс за истинска професионална реализация младежите, след като участват в някой от вашите проекти?

Като пример веднага мога да ви дам Европейската доброволческа служба. В рамките на тези проекти млади хора от България, а и млади хора от Европа идват у нас по такива проекти, имат възможност в рамките от два до дванадесет месеца да работят като доброволци, да бъдат доброволци в организация някъде в Европа и съответно да бъдат част от екипа на тази организация и да ги подпомагат в реализирането на тяхната дейност. Това е един начин младите хора да се докосната до истинска работа, да натрупат знания и умения, които след това могат да им бъдат от полза при следващо кандидатстване вече за истинска работа, която да бъде платена.

Като какви работят, когато са доброволци?

Зависи от това какъв е проектът. Да речем имаме организации, които правят различни фестивали и доброволците се включват в работата около фестивала, тоест подготовка на самия фестивал, подготовка на материалите, правенето на сцената, съпровождането на съответните гости... За всичко това са необходими хора и те могат да се включат примерно в една такава дейност. Имаме организации, които извършват социална дейност, работят за различни домове за възрастни, деца с увреждания, социално слаби семейства или хора се подпомагат и доброволците се включват в тази работа. Хубавото е, че програма „Младежта в действие" позволява натрупаният опит и умения не само в доброволчеството, но и във всяка едно включване в обучение или проект да бъде верифицирано и доказано с така наречения Youthpass. Това е сертификат, който се издава и е уникален за всеки един участник и който показва на бъдещ работодател какви умения и компетенции е практикувал младият човек по време на доброволческата си работи или участието си в съответен проект, така че...

Нещо като трудова книжка?

Не е точно трудова книжка, наистина е сертификат, но вътре подробно е описано с какво се е занимавал, примерно практикуването на чужди езици, умения за общуване с хора, различни ключови компетенции, които могат да бъдат от полза при наемане на работа.

Много актуални в последните десетина години са екологичните теми, а ние българите като че ли малко изоставаме от европейските стандарти и изисквания в това отношение. Има ли интересни инициативи в тази област, които вашият център предлага?

Ние не предлагаме теми на нашите участници. Програмата има годишни приоритети, които са европейски, а също и годишни национални приоритети. Винаги сред тях присъства екологичната тема, така че ние всяка година получаваме едно голямо количество проекти, които имат и екологична насоченост. Може би най-често срещаните проекти са за почистване на екологична пътека или някакво замърсено място, различни акции, свързани с опазване на околната среда, разделна събиране на отпадъци, рециклиране. Има много и различни проекти в тази област.