/ iStock/Getty Images
Община Попово спечели проект от Фонд "Социална закрила" към Министерството на труда и социалната политика за закупуване на техника, необходима за обучението на децата настанени в социални услуги.

За 22 ученици, настанени в "Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждане" и 4 от "Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждане" ще бъдат закупени преносими компютри и таблети, необходими за техния учебен процес.

Децата там заслужават равни условия за навлизане и присъствие в динамичната напоследък образователна среда, посочват от общината. Подкрепата, чрез обезпечаване на децата и младежите на възраст от I до XII клас с електронни ресурси неминуемо ще окаже своето положително въздействие за постигане на по-голяма самостоятелност, а от там и по-голяма увереност в собствените възможности, достигане до индивидуална идентичност и социално включване, се казва в съобщението.