НПО-та искат закон за донорството на яйцеклетки
НПО-та искат закон за донорството на яйцеклетки / Thinkstock/Getty Images

Да бъде изготвен закон за донорството на яйцеклетки. Около това се обединиха неправителствени организации, свързани с асистираната репродукция.

Председателят на новоучредената фондация "Майки за донорството" Мариела Великова призовава да бъде приет единен етичен кодекс от всички репродуктивни центрове в България. По този начин ще се предотвратят всички практики на спазаряване на донор, а също така ще бъде запазено здравето на самите донори.

Лечебните заведения ще са задължени да информират лицата за всички медицински и юридически последици, както и законови и етични ограничения от донорството.

Анонимността на донорите също трябва да бъде гарантирана, допълни още Великива. Очаква се да бъде създадена работна група, която да започне изготвянето на етичния кодекс за донорство.