Завършилите по направление „Администрация и управление“ са с най-високи доходи в своята област
Американският университет в България (АУБ) е отново на върха на класацията на Министерството на образованието и науката. АУБ запазва челните си позиции в петте професионалните направления, които се оценяват от Рейтинговата система на висшите учебни заведения в България.

Висшето училище се класира на първо място в „Администрация и управление“, което заема неизменно от години, и се изкачва от второ на първо място в направление „Икономика“ (като споделя челното класиране със Софийския университет). АУБ е на второ място в „Информатика и компютърни науки“ (заедно с Технически университет София), както и в направленията „Обществени комуникации и информационни науки“ и „Политически науки“ *.

Завършилите по направление „Администрация и управление“ са с най-високи доходи в своята област
Американският университет в България (АУБ) е отново на върха на класацията на Министерството на образованието и науката. АУБ запазва челните си позиции в петте професионалните направления, които се оценяват от Рейтинговата система на висшите учебни заведения в България. Висшето училище се класира на първо място в „Администрация и управление“, което заема неизменно от години, и се изкачва от второ на първо място в направление „Икономика“ (като споделя челното класиране със Софийския университет). АУБ е на второ място в „Информатика и компютърни науки“ (заедно с Технически университет София), както и в направленията „Обществени комуникации и информационни науки“ и „Политически науки“ *.

В частта на рейтинга, отчитащ заплащането и заетостта, студентите на АУБ, завършили „Администрация и управление“, имат най-високи доходи и най-нисък процент на безработица в своята област. В направлението „Политически науки“, „Икономика“ (наравно със Софийския университет) и

„Информатика и компютърни науки“ (наравно с Техническия университет в София) при тях се отчита най-ниско ниво на безработица. По направление „Обществени комуникации и информационни науки“ в рейтинга възпитаниците на АУБ се класират с най-висок доход и най-нисък процент на безработица в тази сфера на реализация.

За поредна година АУБ е първенец по показател „Престиж“ (който отчита среден успех от дипломата за средно образование и броя чуждестранни студенти) за четири направления: „Администрация и управление“, „Икономика“, „Политически науки“ и „Обществени комуникации и информационни науки“.

Българската рейтингова система на университетите подпомага избора на университет според възможностите за реализация след завършването му. Нейното 13-о издание сравнява представянето на 51 акредитирани висши училища у нас, които предлагат обучение по 52 професионални направления. Системата сравнява академичните дисциплини и определя рейтинга на академичните програми въз основа на повече от 100 показателя, включително преподаване и обучение, университетска среда, социално-битови и административни услуги, научни изследвания, престиж, кариерно развитие и реализация на пазара на труда.

*В текста са цитирани професионалните направления по начина, по който фигурират в рейтинговата система на МОН. По-долу са изброени техните съответствия в АУБ.

Американският университет

За Американския университет в България (АУБ):

Вече 32 години Американският университет в България, създаден от визионери от България и САЩ, обучава млади визионери, които да променят света към по-добро, и отстоява своето мото „Напред и нагоре“. Визията му е да се развива като отличим център за върхови постижения в усвояването на знания, преподаването и екипната работа в Югоизточна Европа. АУБ дава висококачествено американско образование по системата Liberal Arts.  При този модел  на висше образование студентът е в центъра на обучението, а приоритетите са стимулирането на критичното мислене, активното учене и креативността. Университетът предлага 13 бакалавърски програми в Благоевград, както и магистърска програма по бизнес администрация за ръководни кадри в София.

АУБ разполага с най-добрата университетска база в региона: комфортни общежития, отличения с награди студентски център „Америка за България“ и най-голямата англоезична библиотека в Югоизточна Европа. Днес в университета се обучават близо 1000 студенти от над 40 държави, а преподавателският състав надхвърля 70 души от над 20 страни. Всяка година АУБ предоставя близо 5 млн. щ.д. за стипендии и финансово подпомагане на най-добрите студенти и така насърчава равните възможности. Висшето училище поддържа програми за обмен с някои от водещите университети в САЩ, сред които Харвард, Йейл, Станфорд, Принстън и др. АУБ е акредитиран както в САЩ от New England Commission of Higher Education, така и в Европа от българската Национална агенция за оценяване и акредитация. В резултат успешно завършилите студенти получават двойна диплома – за САЩ и Европа. АУБ заема водещи позиции в рейтинговата система на българското Министерство на образованието и науката. Общо завършилите Американския университет в България за 30 години са около 5000 души, сплотени в глобална общност и активно подкрепящи развитието на своята Алма матер. Над 3 000 са възпитаниците на висшето училище, които заемат ръководни позиции в международни компании, развиват успешно собствен бизнес или продължават обучението си в престижни университети в цял свят.