Данни от изследване свидетелстват, че мегалитите и други древни съоръжения - като каменни кръгове и пирамиди - съхраняват и дори генерират собствено енергийно поле, създавайки среда, където може да се влезе в изменено състояние на съзнанието.

През 1983 година Чарлс Брукер провел изследване, с цел за определи наличие на магнетизъм в свещените места. Той изследвал магалитния каменен кръг Ролрайт в Англия. Магнитометърът показал, че магнитната сила се привличала в каменния кръг през тесен процеп между камъните на входа. Двата западни камъка от кръга пулсирали, изпускайки концентрични пръстени променлив ток, напомнящи вълни в езеро.

Босненските пирамиди - древни енергийни генератори или измама

Анализът, проведен от Брукер, установил, че средната интензивност на геомагнитното поле в кръга била значително по-ниска, отколкото отвън, сякаш камъните действали като щит.

В храма на Едфу в Египет също е измерена подобна аномалия. Пространството около стените на храма се отличава енергийно от околното пространство. Според древните надписи в храма боговете-творци първоначално са създали насип и са пропуснали през него енергийна змия, след което особената сила на природата е пропила мястото, където е построен храма.

Стъклени пирамиди лежат на дъното на Бермудския триъгълник (ВИДЕО)

Змията в много култури е била символ на силовите линии на земята, които учените наричат телурични токове . Телуричните токове са естествените електрически токове в земната кора с регионален характер. Причината за съществуването им не е окончателно установена. Предполага се, че се дължат на взаимодействието между електромагнитните процеси в литосферата постоянното геомагнитно поле на земята.

Откриха мистериозна каменна сфера

Изглежда древните архитекти са познавали по-добре от нас законите на природата и са можели да ги използват за различни цели.

Една от теориите е, че тези знания са им били дадени от разумни извънземни същества, описвани в повечето случаи като богове.