/ iStock/Getty Images
Семейните връзки, благоговението и грижите играят много по-важна роля при вълците, отколкото просто намирането на храна. Йерархията тук се наблюдава безспорно и уважението не се доказва с агресия. Вълците високо ценят мъдростта, харизмата и силата. Прието е да не налага авторитет, а да се демонстрира! Порталът ЯндексЗен разкрива 7 интересни факта за законите на вълчата глутница.

"Отговорен лидер"

За да бъде лидер, не е необходимо да е в напреднала възраст: тук опитът и мъдростта се измерват чрез способността да се влияе на поведението на другите вълци и не е необичайно много млад вълк да покаже своето превъзходство в това отношение. Неговата отговорност е да организира лова и да защити всеки от братята си. Тези животни дори не се нуждаят от демонстрация на „бадж на мениджъра“, подопечните интуитивно се подчиняват на по-силните и отговорните.

"Лоялен воин"

Вълците-воини са инструментите на лидера при добива на провизии. Тези другари са силни и мощни, те са добре координиран механизъм. Женските влизат в тази кохорта също толкова лесно, колкото и мъжките! Основното е, че в този момент вълчицата не кърми потомство - указът е указ, дори във вълчата глутница. Сред воините винаги е най-силния, нещо като старша смяна, той е този, който ще води клана, ако на лидера се случи нещо.

"Разумна съпруга"

Алфа - женската е лоялна и разумна. Лидерът не би погледнал друга. Любовта е любов, особено след като вълците избират половинка си за цял живот, но алфата не вижда смисъл да се бърка във въпросите на женската половина от глутницата. Лидерът прехвърля всички женски конфликти в компетентността на собствената си съпруга. Тя командва „харема“ дотолкова, доколкото определя „медицинска сестра“, която да помага на родилката.

"Грижовна медицинска сестра"

Рангът „майка“ лесно може да придобие и вълчица, която не е родила свои потомци. Да да! Вълчица от ранга на воините е родила потомство, да спре да ловува ли? Тук алфа- женската избира „медицинска сестра“, която е морално и психологически избрана от нея, като готова напълно да замени майката. В глутницата има и „професионални майки“ - те редовно отглеждат своите потомци и други малки.

"Мъдър възпитател"

Подрастващите и новородените са винаги заедно. В сравнение с човешките семейства това са по-големи и по-малки братя и сестри. Малко по-старото поколение помага за образованието и грижите за новородените. Най-старият и най-болен вълк се нарича "възпитател". Този ги учи да регулират отношенията си - смачква арогантността на младежите и укротява мъниците.

"Слабо звено"

Въпреки факта, че лидерът е начело на клана, движейки се на големи разстояния, не най-силните вълци се вървят най-отпред на глутницата. Това е точно това „слабо звено“. Първо, не е сериозна загубата ако нещо се случи с тях и второ, здравите ще получат повече храна. Те имат и още една важна функция - тези „слаби звена“ задават темпото на ходене за цялата глутница. Няколко воини ги следват, за да защитят следващото звено от женски.

 "Общителен хищник"

В глутницата винаги комуникират помежду си: вой, мимики (между другото, това са едни от малкото животни, които могат да показват емоции с лицето си, жестове, физиология и т.н. Опашката на лидера почти винаги стои изправена, което го прави откроен от тълпата. Ако вълкът иска да покаже готовността си да се подчини, тогава подвива опашката си. И ако искате да демонстрира безгранично доверие, животното ще легне по гръб, отваряйки корема си.
Йерархията на вълчата глутница не е променяла правилата си в продължение на много векове и практиката показва, че е много ефективна!
БГНЕС