/ iStock/Getty Images
Ензим на кофеина, известен като 7-MX, може да забави прогресията на късогледството, известно също като миопия, при деца. Това сочат резултатите от наблюдателно изследване, публикувани на 22 август 2022 г. в British Journal of Ophthalmology.

Според изследователите, 7-MX може да се превърне в ценно средство за лечение на състояние, за което настоящите възможности са донякъде ограничени, ако се докаже, че е безопасно и ефективно в големи клинични проучвания.

Късогледството се появява, когато окото расте твърде дълго, като се разтяга и изтънява. Това често започва на 6-7-годишна възраст, като прогресира до 16-20-годишна възраст. Освен това късогледството е свързано с повишен риск от различни състояния, които засягат зрението и здравето на очите, включително макулна дегенерация, глаукома, катаракта и отлепване на ретината.

Предварителни изследвания показват, че ензимът на кофеина 7-метилксантин, или накратко 7-MX, възпрепятства прекомерното удължаване на окото (аксиално удължаване).

От 2009 г. 7-MX се използва за лечение на детско късогледство в Дания. Досега обаче той не е бил оценяван напълно в дългосрочни проучвания и изследователите са искали да разберат колко бързо прогресира лечението на късогледството при деца, приемащи 7-MX.

Учените преглеждат медицинските досиета на 711 деца (356 момичета и 355 момчета), лекувани от късогледство между юни 2000 г. и януари 2021 г. в очна клиника в Дания. С децата са проведени цялостни очни тестове, включително измерване на аксиалната дължина. 624 (88%) от децата са приемали таблетки 7-MX до 1200 mg дневно (средно 470 mg), а 87 не са приемали по различни причини. Средната им възраст е била 11 години (диапазон 7-15 години), когато са започнали лечението, а дължината на окото и степента на късогледство са били проследявани в продължение на средно 3½ години (диапазон 11 месеца-9 години).

Диоптрите (D) са мерните единици, използвани за оценка на степента на очната функция: средната степен на рефракционна грешка (късогледство) в началото е била -2,43 D, която се е увеличила средно с 1,34 D през периода на наблюдение. -3,00 D се счита за умерено тежко късогледство, а -6 D или повече - за тежко късогледство.б Средната аксиална дължина в началото е била 24,4 mm, като се е увеличавала средно с 0,21 mm годишно.

Лечението със 7-MX е свързано с по-бавен темп на влошаване на късогледството и аксиалното удължаване, като по-високите дози изглеждат по-ефективни. Въз основа на тези данни учените изчислиха, че при типично 7-годишно дете с рефракционна грешка от -2,53 D в началото, късогледството на това дете ще се увеличи с -3,49 D през следващите 6 години без лечение. Но с дневна доза от 1000 mg 7-MX късогледството на същото дете ще се увеличи с -2,65 D през следващите 6 години. По същия начин, без лечение, аксиалната дължина би се увеличила с 1,80 mm през следващите 6 години, докато при дневна доза от 1000 mg тя би се увеличила само с 1,63 mm. Според изчисленията на изследователите, средно за 11-годишно дете, приемащо 1000 mg 7-MX дневно, късогледството на това дете би се увеличило с -1,43 D през следващите 6 години, в сравнение с -2,27 D без лечение. Аксиалната дължина би се увеличила с 0,84 mm в сравнение с 1,01 mm без лечение. Нито едно от децата, приемащи 7-MX, не е съобщило за странични ефекти по време на периода на наблюдение.

Според учените резултатите повтарят тези от експерименталните изследвания. Въпреки това те признават, че тяхното проучване е наблюдателно и не са могли да отчетат потенциално влияещи фактори, като генетични фактори, етническа принадлежност, време, прекарано на открито, и време, прекарано в близост до работа.

Но те заключават: "Съществуващите методи на интервенция за контрол на късогледството не са напълно ефективни за предотвратяване на прогресирането на децата до високо късогледство и 7-MX може да се превърне в ценна добавка, ако причинно-следствената връзка и ефикасността могат да бъдат потвърдени в бъдещи рандомизирани контролирани проучвания."
БГНЕС