Цветан Банков: Кремиковци има реални перспективи
Цветан Банков: Кремиковци има реални перспективи / Sofia Photo Agency

За Съдбата на "Кремиковци" в предаването „Седмицата” пряко по телефона се включи синдикът на фирмата Цветан Банков.

Първо да ви питам "Кремиковци" работи ли в момента?

Приключи извеждането от експлоатация на първа и трета доменна пещ, продължават процедурите по консервирането на трета и четвърта коксови батерии. Практически "Кремиковци" отива към спиране.

Цялото?

Практически почти да, почти цялото, без електропещта и последващите агрегати.

Електропещта за какво служи?

За производство на метали от скрап.

Т.е. ще остане като производство само производство на метали от скрап?

А, и това не е ясно при липсата на суровини. В момента говорим за спиране поради крайна необходимост от липса на суровини.

Т.е. нямате какво – нямате въглища, газ, руди?

Значи, след извеждането от експлоатация на двете доменни пещи и на коксохима, вариантите са различни. Първо, ако се появи инвеститор и прецени, че ще развива добивно производство, първа пещ е спряна по начин, по който може да бъде пусната в рамките на 10 дена. Трета доменна пещ спира, тя от 1998 година е за основен ремонт, всеки момент щеше да спре, може би и не по тази причина, но практически тя е и опасна за експлоатация. За да бъде пусната, е необходим основен ремонт. От 1998 година, повтарям, тя е за основен ремонт, 10 години работи...

По чудо.

...при известен риск, да. Тук коксохима, ако до 10 дена не бъде захранен с въглища, ще спре безвъзвратно поради техническото си състояние. Той също е на края на физическия си живот.

Тоест от това, което описвате, само първа пещ може да се пусне отново. Това каква част от производството на "Кремиковци" е?

Първа пещ, заедно с електропещта и останалите агрегати може да постигне около три четвърти от производствената мощност на "Кремиковци", която е постигана в най-, най-добрите му години през последните 10.

Тоест това все пак е съществено.

Това е твърде важно да се знае, че не се унищожава заводът, в никой случай. "Кремиковци" има реални перспективи като металургичен комбинат. След извеждането на коксохима и невъзможността за неговото възстановяване, "Кремиковци" може да работи с кокс, не с въглища, отпада етапът на доставка на въглища и тяхното преработване, а с кокс.

Къде са в момента произведените за украинците от "Ворскла" материали?

Значи, за "Ворскла" се произвеждат горещо валцувани ролони и цялата завършена продукция, цялата готова продукция "Ворскла" си е получила и е експедирала от "Кремиковци".

А какъв е този спор, че нещо било запорирано тяхно и...

Няма запорирано, има суровини, които са собственост на "Ворскла", и известно количество незавършено производство, за което има известни спорове. Но безспорно част от незавършеното производство е собственост на "Ворскла".

Ако се продаде това, което е на склад при вас, ще стигне ли, за да продължи да работи и колко време комбинатът?

Значи, "Кремиковци" не е възможно при сегашната ситуация да продължи да работи. Ако се продаде това, което е при нас и е собственост на "Кремиковци", а не на "Ворскла", с тях ще можем да платим двете просрочени заплати на работещите в "Кремиковци".

Всъщност вие имате само за заплати.

Само за двете заплати, за август и септември.

Приключва ли "Кремиковци" според вас?

Дълбоко убеден съм, че не. Има много възможности...

Е, най-реалната коя е според вас, за да започнем да я обсъждаме с политиците?

А, реално... Трябва да се реши трайният въпрос кога и при какви условия имуществото на длъжника ще бъде продадено на нов собственик, инвеститор.

Само един въпрос от днешния ден. Има ли нещо общо "Кремиковци" с върнатия български влак с радиоактивни материали от сръбската граница, с 3 хиляди пъти над допустимата норма на излъчване на радиоактивност? Имаше съобщение, че е товарен в гара Кремиковци.

Нямам никаква информация за този въпрос, никаква.

Не знаете на гара Кремиковци да е бил товарен радиоактивен влак.

Ами, ние обикновено през последните седмици само посрещаме все спасителни композиции и не виждам с какво би могъл да бъде натоварен този влак в "Кремиковци". Всички, специално вашите колеги журналисти ги поканихме през миналата седмица. Видяха, че всички складове на "Кремиковци" са напълно празни - говоря за складовете за суровини.

Това е много хубава защитна теза. Всъщност вие от "Кремиковци" вече няма какво да товарите, та камо ли пък да качите нещо радиоактивно.

То отдавна няма, отдавна няма. "Кремиковци" през последните четири месеца не е извършвал търговска дейност. От сключването на договора за ишлеме до този момент "Кремиковци" не само че няма право, има изрична забрана вследствие на този договор да извършва каквато и да е търговска дейност, независимо дали касае доставка на суровини и материали или реализация на готова продукция. Просто…

Не знаете за фирма "Шалц".

През последната седмица бяха извършени някои действително крайно неотложни доставки на въглища, за да може "Кремиковци" да спре безопасно.

Фирма "Шалц" не сте чували. Тя била товарила на гара "Кремиковци" за македонска фирма.

Коя?

"Шалц".

Не съм я чувал, честно не съм я чувал.