/ БНР
Срокът, в който всички политически партии трябва да представят финансовите си отчети за 2022 г., изтича на 31 март, съобщиха от пресцентъра на Сметната палата.

Отчетите могат да бъдат представени на електронен и хартиен носител заедно с декларация по образец, в която се съдържа списък на физическите лица, направили дарения, отбелязват от там. 

Очаква се те да бъдат публикувани на интернет страницата на институцията до 15 април, а също и списък с наименованията на партиите, които не са подали отчети, и списък на партиите, получили държавна субсидия през предходната година.

От Сметната палата уточняват, че годишен финансов отчет, който не отговаря на изискванията относно формата, съдържанието и начина на представянето му, или е без декларацията по ал. 4, се смята за неподаден. 

Партиите, които не представят или не представят в срок годишните си финансови отчети и декларациите със списък на дарителите, подлежат на глоби:
  • имуществена санкция на от 5000 до 10 000 лв.,
  • загубване правото на държавна субсидия до провеждането на следващи избори за народни представители и възможност Софийският градски съд да постанови разпускане на политическата партия, когато не са представени в Сметната палата годишни финансови отчети за две последователни години.