/ БТА
Министър Гроздан Караджов представя пред медиите екипа и част от приоритетите на Министерството на регионалното развитие и благоустройтво (МРРБ).

На първо място той посочи, че ще започне четиригодишна програма за основни и превантивни ремонти на пътища от Републиканската пътна мрежа, пътища от клас 1 до клас 3. Четвъртокласната пътна мрежа също ще бъде текущо ремонтирана.

Вторият приоритет ще бъде пълен одит на всички пътища от първи клас, магистралите и съоръженията към тях. "Това са пътищата, които поемат най-голямата натовареност", посочи Караджов. 

"По отношение на магистралите - всички започнати обекти в момента страдат от липса на окончателни проекти и не са направени отчуждаванията. Затова започваме интензивна работа с АПИ за попълване на тези досиета", допълни министърът. 

Следващ приоритет са тунелите. "Няколко пъти съм чел в пресата за различен брой тунели. Тези, по които започваме да работим, са Петрохан, Шипка и тунелът под Стара планина и по протежение на магистрала "Черно море", каза още той. 

Регионалното министерство предвижда още одит и ревизия на текущи ремонти и поддържка на пътищата, както и на строителството, извършвано през последната година. 

По отношение на ВиК сектора МРРБ извежда като основен приоритет чиста вода за пиене. "Досега се броят на пръстите на едната ръка проектите за пречистване на питейната вода в България. Основното усилията са вървели в посока отпадни води. Но в много места пият вода с примеси на уран, манган и други елементи от химичната таблица", посочи министър Караджов и допълни, че екипът му ще се стреми към работа и за намаляване на липсите във водопреносните мрежи. Предвижда се и нов закон за ВиК услугите. 

Следващият приоритет във ВиК сектора е насърчаване на иновациите и енергийната ефективност. 

"На следващо място ще насърчим разделянето на битовата канализация от канализацията, която събира дъждовната вода", допълни Караджов.

Ще се засили и контролът върху инвестициите във ВиК дружествата.

По отношение на сектор "строителство" МРРБ ще се заеме с работа по изменение на Закона за устройството на територията. "Вече сме в диалог с браншовите организации, проектанти, инженери, строители за идеи и законодателни предложения за промени в закона. Ще направим и няколко работни групи за различните сегменти, които ще се променят", посочи министърът. 

Дигитализация на инвестиционният процес е друга основна цел на министерството. 

Следващ приоритет е санирането на сгради и повишаване на енергийната ефективност. 

В управленската програма е заложена и цялостна проверка по изпълнението на всички влезли в сила заповеди за премахване на законно строителство, най-вече по Черноморието.