Въоръжението на армията е морално остаряло
Въоръжението на армията е морално остаряло / снимка: БГНЕС, архив

Основен ангажимент на ръководството на Министерството на отбраната е осигуряването на условия за изпълнение на конституционно възложените задачи и отговорности на Българската армия, както и изпълнение на ангажиментите ни по линия на НАТО и Общата политика за сигурност и отбрана на ЕС. Това заяви зам.-министърът на отбраната Неджми Али при откриването на научна конференция на тема: „Военни технологии и системи за осигуряване на отбраната”, съобщиха от военното министерство.

Според Али изпълнението на тези ангажименти в условията на финансов дефицит породен от финансово-икономическа криза е голямо предизвикателство.

Неджми Али отбеляза, че въоръжението и бойната техника на Българска армия са физически и морално остарели и е крайно наложително да се спре процесът на ерозиране на отбранителните ни способности, а това може да стане само чрез тяхното надграждане.

„Именно тук аз виждам решаващата роля на военно - научния сектор, в качеството му на мощен акселератор на процеса на оптимизация на въоръжените сили, в духа на „Интелигентната отбрана”, когато с лимитирани ресурси трябва да се постигне максимален ефект”, допълни зам.-министър Неджми Али.

В конференцията участват представители на Министерството на вътрешните работи, на българския бизнес, на неправителствени организации и научната общност. Въпросите се дискутират в научни секции: „Комуникационни и информационни технологии и системи”, „Въоръжение и военна техника”, „Военна стандартизация, сертификация, качество и изпитвания”, „Демилитаризация или утилизация”, „Киберотбрана, криптография и информационна сигурност”.