Вегетарианци се жалват, че децата им гладуват в детските градини
Вегетарианци се жалват, че децата им гладуват в детските градини / снимка: Sofia Photo Agency, архив

Вегетарианци са се оплакали в Комисията за защита от дискриминацията (КЗД), че в детските градини децата им, които също вегетарианци, остават гладни. Недоволните родители искат малчуганите им да получават храна без месо в детските заведения. До момента са получени няколко подобни сигнала, като един от тях е разгледан от петчленен състав на комисията.

Жалбоподателят e майка на момче от пазарджишкото село Црънча и се оплаква от режима на хранене на детето й в градината, в която е настанено. Според нея синът й, който е във възраст за задължително предучилищно обучение, е дискриминиран от здравословно, морално-философско и религиозно естество, тъй като в градината го хранят с месо и местни продукти, а той е вегетарианец.

Майката е поискала от директора на градината детето да бъде хранено с домашна храна, която да бъде съхранявана от персонала в детското заведение. Мотивът й е, че тя като родител има правото и първостепенната роля да определя хранителния режим на детето й. След отказ от страна на директора, родителите са подали жалба за дискриминация.

КЗД се е произнесла в полза на директора с мотив, че внасянето на домашно приготвена храна в детското заведение може да застраши здравето и живота на останалите деца, защото необходимият хигиенен контрол и здравните изисквания не биха могли да се осъществят ефективно.

На второ място членовете на комисията са посочили, че ако всеки пожелае меню, съгласно личните му убеждения, това значително би оскъпило услугата и би се отразило негативно на мярката, чийто основен предмет е обучението на децата.

860 жалби и сигнали са постъпили в Комисията за защита от дискриминация (КЗД) през 2013-та година. Това стана ясно по време на провеждащия се и в момента Национален семинар на комисията. Броят на образуваните преписки е над 450, а постановените решения са над 300. Най-много жалби са постъпили за дискриминация при правото на труд основно по отношение на пол, възраст, образование, лично и семейно положение и политическа и етническа принадлежност.

30% от оплакванията са в областта на образованието, където преподаватели се жалват от ранно пенсиониране, а родители на хиперактивни деца се жалват, че на малчуганите им е отказан прием в учебни заведения, заради липса на ресурсен учител. Трети вид жалби са свързани с критериите за прием в детските градини.

В Комисията за защита от дискриминация са получени още и множество жалби срещу електроразпределителните дружества, недостъпна архитектурна среда, таванът на пенсиите, липса на цифров ефирен сигнал и други.

Други новини от Пловдив