Училищата ще плащат на пътуващите учители пари за транспорт

Училищата ще плащат на пътуващите учители пари за транспорт
Училищата ще плащат на пътуващите учители пари за транспорт / DarikNews.bg, архив

Учителите, които пътуват, за да преподават в населено място, по-голямо от селището, където живеят, също ще могат да получават пари за транспорт. Това съобщиха от Министерството на образованието. Условието е средствата да идват от бюджета на съответното училище.

МОН плаща над 11 млн. лева за съкратени учители

Това гласи анекс към Колективния трудов договор за системата на народната просвета от 16 декември 2016 г. Законът за предучилищното и училищното образование предвижда държавата да покрива разноските за път само на педагозите, които работят в малки селища извън местоживеенето си.

В съответствие със Закона на 16 януари Министерството на образованието и науката прие Наредба за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или тези за наем на педагогическите специалисти, която определя като малки населените места с до 5000 жители. В този обхват попадат 50% от детските градини и над 45% от училищата в страната. В тях работят над 75% от пътуващите педагози, съобщават още от Министерството.

Проект за дуално обучение стартира Министерството на образованието през 2017 година

Разходите на останалите 25% от учителите, които работят извън селището, в което живеят, ще бъдат възстановявани по преценка на директора, ако в училищната каса има достатъчно пари.