Николай Денков
Николай Денков / БТА
"Съвременният свят изисква наука, полезна за хората. Затова е необходимо да изградим истински научни центрове, в които българските изследователи да преследват целите си и да се съревновават с колегите си по света. Когато бъдат осъществени идеите на този бъдещ център за върхови постижения, реалността за науката в България ще надмине всички наши мечти". Това каза служебният министър на образованието и науката Николай Денков на церемонията за първа копка на новата сграда на института "GATE", съобщи пресцентърът на МОН.

Министър Денков, който е професор по физикохимия и е член-кореспондент на БАН, е допълнил, че през следващите месеци с екипа му в МОН ще работи за създаване на всички условия българската наука да се върне сред челните позиции в света.

Министърът на образованието обяви приоритетите на МОН в следващите три месеца


"GATE" е институт за "Големи данни в полза на интелигентно общество". Той ще е своеобразен научен парк на Софийския университет "Св. Климент Охридски". На обща застроена площ от 602 квадратни метра, разположена на четири етажа, сградата ще има три научни лаборатории, зали за обучения и срещи, и специализирано оборудване.

Центърът за върхови постижения ще представлява екосистема, в която ще се генерират проекти в сътрудничество с правителството, индустрията, БАН и обществените организации. Научните изследвания на центъра ще са фокусирани в четири направления - бъдещи умни градове, интелигентно правителство, умна индустрия и цифрово здравеопазване.

Работата по създаването на института започна през 2019 г. Той е единственият подобен център в Източна Европа и ще бъде свързващо звено с мрежата от 55 центъра за големи данни в Западна Европа.

Бюджетът за изграждане на центъра е 30 млн. лв. Той се финансира по Оперативната програма "Наука и образование за интелигентен растеж". Очаква се технологичната сграда да отвори врати през 2023 г.