Петима от членовете на Прокурорската колегия отказаха да включат в дневния ред предложението на главния прокурор Иван Гешев, с което той иска да бъде образувано дисциплинарно производство срещу заместника му и директор на националното следствие Борислав Сарафов.

Гласувалите против са Георги Кузманов, Йордан Стоев, Калина Чапкънова, Гергана Мутафова и Светлана Бошнакова. Те, заедно с Огнян Дамянов, направиха първото предложение за предсрочно прекратяване на мандата на Гешев. 

Само Стефан Петров, Евгени Иванов и Пламен Найденов подкрепиха предложението точката да влезе в дневния ред и съответно тя отпадна.

ВСС отказа да изслушва Сарафов

На заседанието не присъстваха Огнян Дамянов и главния прокурор Иван Гешев.

Друга точка в дневния ред бе предложението на Борислав Сарафов за освобождаването на Ясен Тодоров като заместник-директор на националното следствие.

Със същия брой гласове предложението бе върнато в ресорната комисия, за да се провери дали Сарафов е бил временно изпълняваш длъжността главен прокурор, защото само в това си качество може да прави това предложение.