Приеха промените в Закона за държавния служител

Приеха промените в Закона за държавния служител
Приеха промените в Закона за държавния служител / снимка: Sofia Photo Agency
Приеха промените в Закона за държавния служител
29797
Приеха промените в Закона за държавния служител
  • Приеха промените в Закона за държавния служител

Парламентът реши трудовите правоотношения на военни, полицаи и агенти на ДАНС да бъдат прекратявани при достигане на обща пенсионна възраст, ако работодателят прецени. Това стана след като депутатите приеха на второ четене промените в Закона за държавния служител. Според социалния кодекс служителите от сектора за сигурност имат право на "ранна пенсия" заради условията на работа и затова не е нужно да чакат пенсионна възраст. Много от тях обаче продължават работа в държавните силови структури.

Моника Панайотова от ГЕРБ обясни промените:

„По този начин искаме да се създаде изрична разпоредба в случаите, когато дадено лице е пенсионирано, т. нар. „ранно пенсиониране" и след това е станало държавен служител. Направихме изрична разпоредба, достигайки възрастта, която е общоприета за всички български граждани - 63 години, да може да бъде освободено от органа по назначаването. До момента съществуваше противоречива съдебна практика, различно се тълкуваха случаите, когато трябва да бъде освободено дадено лице. Досега съществуваха основания като дисциплинарно уволнение. Има много случаи, които не са такива - човекът си върши правилно работата, защо трябва да се търси такъв мотив, за да бъде освободен. Сега просто на основание достигане на лимитната възраст за всички останали граждани, той ще може да бъде освободен".