/ ThinkStock/Getty Images
Министерството на правосъдието публикува за обществено обсъждане промени в Закона за кадастъра и имотния регистър, които предвиждат осигуряване на пълна дигитализация на имотния регистър, воден от Агенцията по вписванията. Това съобщиха от пресцентъра на министерството. 

Пълната дигитализация ще бъде осъществена чрез създаване на електронни партиди на недвижимите имоти и електронни партидни дела с вписаните актове и приложените към тях документи. Законодателната реформа в системата на вписванията, чрез преминаване от персонална към реална система на вписване е предвидена още от 2000 г.

Реформата предвиждаше и имотният регистър да се води не само на хартия, но и паралелно в електронен вид.

С предлагания проектозакон нормативно се урежда имотният регистър като обща електронна база данни, съдържаща електронните партиди на недвижимите имоти и електронните партидни дела с вписаните актове и приложените към тях документи. Повече от 20 години по-късно тя не е осъществена на практика – в момента вписванията продължават да се осъществяват по персоналната система само на хартия, се сочи в мотивите към законопроекта, припомнят от министерството.

На 20 януари Агенцията по вписванията предостави шест нови електронни услуги през единния портал https://portal.registryagency.bg/

По този начин беше завършен проектът за надграждане на Имотния регистър, който е част от Стратегията за развитие на електронното управление в България, реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Тогава изпълнителният директор на Агенцията по вписванията съобщи, че новите електронни услуги значително ще облекчат потребителите на услугите на службите по вписвания към агенцията. 
БТА