/ iStock/Getty Images
През 1993 г. е учреден Международният ден на семейството от Генералната Асамблея на ООН. Година по-късно се отбелязва за първи път. Вече 27 години по целия свят се чества Деня на семейството на 15 май.

11 прекрасни звездни семейства (СНИМКИ)

Денят отразява значението, което международната общност отдава на семействата.

iStock/Getty Images

Тази година специално внимание се отделя на темата за „Семействата и новите технологии“. Тя е избрана от ООН, за да подчертае значението на семейството в контекста на новите технологии и пандемията от COVID-19.

iStock/Getty Images

Семейството е основният стълб в развитието на обществото, тъй като социалните закони и норми се изграждат именно в семейната среда, а връзката между членовете на семейството е особено силна.

Пандемията пък показа колко сплотени може да са семействата в условия на криза и ни припомни, че на първо място са близките ни, които се смеят и плачат заедно с нас.