мръсен въздух
мръсен въздух / БГНЕС
През последната седмица на територията на цяла България по официални данни на Изпълнителната агенция по околна среда всекидневно се регистрира двойно превишение на допустимите норми за фини прахови частици. Това обяви пред журналисти столичният кмет Йорданка фандъкова. Заедно с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски те откриха тази сутрин новопостроената пътна връзка от бул. "Брюксел" до летище София.

СНИМКИ: София в смог

мръсен въздух София
БГНЕС

По думите на Фандъкова това замърсяване се дължи до голяма степен и на климатичните условия, но най-вече на отопляването с твърдо битово гориво. Кметът на София посочи, че настоява СОС възможно най-бързо да разгледа краткосрочните мерки, предложени за такива именно дни на тежко замърсяване. Те предвиждат пускането на т. нар. зелен билет за по-евтини билети и безплатен градски транспорт.

мръсен въздух София
БГНЕС

Правят се проверки и от страна на полицията включително в кварталите "Христо Ботев", "Миленков" и други квартали с преобладаващо ромско население.

Много важно и основно за преодоляване на проблема със замърсяването на въздуха е да се спрат некачествените горива на пазара, категорична е Йорданка Фандъкова.

мръсен въздух София
БГНЕС

Вече девети ден от началото на годината системите в цялата страна отчитат опасно замърсен въздух, като най-сериозно остава положението в столицата. Най-високо според европейския индекс за качество на въздуха е замърсяването в София, Плевен и Русе. Също със силно замърсяване на въздуха са градовете Пловдив, Благоевград, Кърджали, Варна, Бургас, Велико Търново, Сливен. В районите с разположени станции навсякъде системата на Изпълнителната агенция по околна среда отчита замърсяване многократно над нормите.

София и Пловдив потънаха в опасен смог (СНИМКИ/ВИДЕО)

Според ИАОС категоричната причина за превишенията на средноденонощната норма за фините прахови частици е масовото използване на твърдо гориво в битовия, обществения сектор и емисии от автомобилния транспорт, съчетано с неблагоприятни метеорологични условия.

Най-високите нива на замърсяване са измерени за 7 януари, отново в София и в Пловдив. Обновената информация в сайта на ИАОС от вчерашния ден показва, че станция "Хиподрума" в София е измерила замърсяване 5 пъти над нормата, а станциите "Павлово" и "Надежда" регистрират превишаване от почти 4 пъти над праговите стойности.
БТА