/ Istock
Няма да има лимит за направленията, издавани от личните лекари на диспансеризираните пациенти. Това съобщиха от Българския лекарски съюз след подписването на Националния рамков договор (НРД) 2023-2025 г. Договорът беше подписан по-рано в петък между ръководствата на съсловната организация и НЗОК.

Без санкции за болниците, които не са осигурили заплащане на персонала по минималните прагове

НРД указва, че личните лекари вече не са длъжни да оповестяват на видно място личните си мобилни телефонни номера, но ще трябва да има посочен телефонен номер на лекарската практика, отбелязаха още от съсловната организация. Друга новост в договора е, че санкциите няма да се кумулират при еднотипни нарушения и при първа проверка.  

Болниците ще могат да „прехвърлят“ до 10 % от леглата си от една клиника в друга от същия тип, предвижда още НРД. Според договора ще бъде разрешено приемащият лекар в болница да може да бъде и без специалност.  

Висок ръст на цените, които НЗОК заплаща на лекарите в извънболничната помощ, предвижда новият договор. Средното увеличение за първичната извънболнична помощ е 24%, а за специализираната извънболнична помощ - 22%, допълниха от БЛС. Първичният преглед вече ще бъде на цена от 40 лв., а цената на вторичния преглед ще бъде 15 лв. Новата цена на първичния преглед при педиатър е 42 лв. С пет лева повече ще се заплаща и за прегледите по диспансерно наблюдение, както и за вторичните прегледи в областта на майчиното здравеопазване.

НЗОК предлага промени в Националния рамков договор

Всички медицински дейности  в извънболничната помощ, извършени през годината, ще бъдат преизчислени по новите цени. В областта на болничната помощ цените на клиничните пътеки остават без промяна, тъй като през миналата година те бяха увеличени веднъж средно с 25% и втори път – с още 8%, припомниха от БЛС. През изминалите три тримесечия НЗОК е изплащала надлимитна дейност в размер на 120 млн. лв и  по този начин предварително е използван ресурс от увеличението на бюджета за болнична помощ.