/ Istock
Приходите от нощувки през октомври се увеличават със 17,7 на сто спрямо същия месец на предходната година и достигат 83,8 млн. лева, като 49,6 млн. лева са от български граждани, а 34,2 млн. лева - от чужди граждани, съобщава Националният статистически институт (НСИ).

Общият брой на нощувките е 1 066 642, или с 4,4 на сто повече в сравнение със същия месец на предходната година. Българските граждани са реализирали 701 892 нощувки, а чуждите – 364 750.

През октомври у нас са функционирали 2232 обекта с 10 или повече легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, със 70 700 стаи и 150 631 легла в тях. В сравнение с октомври 2022 г. местата за настаняване се увеличават с 1,4 на сто, а броят на леглата в тях - с 5,5 на сто.

В местата за настаняване с 4 и 5 звезди са реализирани 73,8 на сто от общия брой нощувки на чужди и 41,5 на сто - на български граждани. В 3-звездните са осъществени 16,6 на сто от нощувките на чужди и 29,2 на сто - на български граждани, докато в 1 и 2 звезди те са съответно 9,6 и 29,3 на сто.

НСИ

Броят на пренощувалите се увеличава с 1,8 на сто в сравнение със същия месец на 2022 г. и достига 493 426, като е отчетено увеличение при чуждите граждани с 9,6 на сто и намаление при българските граждани с 1,2 на сто. Нощувалите български граждани са 344 476 и са реализирали средно по 2 нощувки. Чуждите граждани са 148 950, със средно по 2.4 нощувки, като 72,8 на сто от тях са пребивавали в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.

Общата заетост на леглата е 23,9 на сто, като се увеличава с 0,6 процентни пункта в сравнение с година по-рано. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 4 и 5 звезди – 27,7 на сто, следват тези с 3 звезди - 25,9 на сто, и с 1 и 2 звезди - 17 на сто.