Нови образци за изплащане на обезщетения и помощи

Нови образци за изплащане на обезщетения и помощи
Нови образци за изплащане на обезщетения и помощи / снимка: Sofia Photo Agency, архив

От 1 май тази година влизат в сила променените образци за изплащане на обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване.

За това припомнят от Националния осигурителен институт.

От НОИ напомнят на осигурителите и самоосигуряващите се лица, че в сила от 1 май 2013 г. са променени образците на приложения № 2, 3, 4, 8, 13 и 14 към Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване.

Има изменение и в Указанията за попълване на приложение № 15, съгласно което в т. 4 задължително се попълва дневното работно време по правоотношението на лицето в часове, като за лицата, които нямат определено дневно работно време, се попълва 8 часа.

Променените образци на приложенията към Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване са публикувани в рубриката "За потребителя", раздел "Формуляри", откъдето могат да бъдат разпечатани, като се избере „Формуляри и образци за временна неработоспособност и майчинство".

Формуляри по старите образци ще се приемат в териториалните поделения на НОИ до 15 май 2013 г. включително.