/ iStock
Министерството на образованието и науката ще стартира нов проект по Програма „Образование“, с който ще подкрепим деца, родители и учители в системата на предучилищното образование. Това съобщи заместник-министърът на образованието и науката Емилия Лазарова.

Основната цел на проекта ще бъде разгръщане на потенциала на децата от предучилищно образование чрез подкрепа за личностното им развитие с оглед по-успешната им социална реализация. Сред дейностите, които ще бъдат финансирани, е повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти за осъществяване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, включително социално-емоционалното учене в детските градини.

МОН: С 10% се увеличават средствата за транспорт на деца и ученици

Предвидена е интензивна работа с родители на ниво детска градина и яслени групи и на ниво училище с групи за задължително предучилищно образование за формиране на положителни нагласи към образованието и за пълноценното им участие в образователния процес. „Учителят в детската градина е първият, който въвежда детето в системата на образованието“, каза заместник-министърът на образованието и науката.

Тя подчерта, че екипът на МОН цени мнението, разчита и се доверява на опита и експертизата на българския учител и в училищното образование. Партньорството им е важно и за изработване на визия за по-различни учебни програми, насочени към изграждане на умения и компетентности и интегрираност на знанието, каза още Емилия Лазарова. МОН работи и за изготвяне на правила и насоки за работа с изкуствен интелект в системата на училищното образование.