Никой не брои оставените сами деца на гурбетчиите
Никой не брои оставените сами деца на гурбетчиите / снимка: Impact Press Group, архив
Никой не брои оставените сами деца на гурбетчиите
72342
Никой не брои оставените сами деца на гурбетчиите
Кметът на Неделино Стоян Беширов
  • Никой не брои оставените сами деца на гурбетчиите
  • Кметът на Неделино Стоян Беширов

Нито една институция в страната няма статистика за броя на децата в България, които се отглеждат от близки, баби и дядовци, докато родителите им работят в чужбина. Това призна в ефира на Дарик ръководителят на главна дирекция „Контрол по правата на детето” в Държавната агенция за закрила на детето Камелия Николова. Тя съобщи, че до края на юни се очаква работната група в агенцията, която анализира проблема, да излезе с конкретни предложения и мерки за законова защита на тази рискова група в страната - децата на гурбетчиите.

Отделни сигнали имало в отделите за закрила на детето по места, но в момента няма задължение на родителите да информират институциите в страната на кого поверяват децата си за отглеждане, докато те работят зад граница.

През миналата година от агенцията са предприели мерки и за връщането на 75 деца от чужбина. Там те са били с родителите си емигранти, но не са посещавали училище и са живеели в мизерни условия.

„От страна на нашата агенция се обърнахме към Агенцията за социално подпомагане, както знаете отделите за закрила на детето и социалните работници, които пряко работят с децата и семействата, са нейни подразделения. От тях получихме информация, че в техния информационен масив няма такава база данни. През отминалата 2013 г. преписките, които са конкретно с тази насоченост, са само 13, но те обхващат много повече деца. За съжаление тези преписки са по повод сигнали, които са постъпили при нас. Тези деца на т.нар. родители-емигранти са деца, които са една особено уязвима категория. Те по-често са в риск от отпадане от училище”, коментира Николова. 

„На първо място трябва да има механизъм за събиране на такава информация от всички отговорни институции. Дали това ще бъдат отделите за закрила на детето, това могат да бъдат учебните заведения. Учителите са тези, които първи идентифицират липсата на родител, който да се интересува за образователното развитие на децата. Могат да бъдат и обществените комисии за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни”, каза още тя.

„Тези родители, преди да заминат за чужбина, трябва да помислят добре на кого предоставят грижите за отглеждането и възпитанието на тези деца. Трябва да има орган, който да осъществява най-малкото наблюдение по отношение на това как се развиват тези деца. Отделите за закрила на детето и тези служби за социално подпомагане могат да предприемат конкретни мерки, само когато бъде идентифициран риск за детето. Т.е. когато те са сигнализирани”, обясни Николова.

„Към настоящия момент тези санкции, които са предвидени по Закона за закрила на детето са едни изключително високи като размер санкции, но може би може да се предвидят и други санкционни механизми по отношение на родителите, за да няма такова безотговорно поведение. Действително родителят може да отиде, той го прави за благото на своето семейство, да осигури финансова обезпеченост, но той трябва да осигури всички необходими грижи на територията на България за своето дете”, отбеляза още Николова.

Кметът на Неделено Стоян Беширов е взел в свои ръце проблемът с поведението на децата, чиито родители работят зад граница. Той е формирал група от двайсетина момчета и момичета, които да му помагат при разговорите и срещите с проблемните деца. В момента голяма част от населението на родопската община е на гурбет.

Заради безработицата в района кметът настоя в ефира на Дарик за специални програми в планинските, отдалечени и бедни региони на страната. „Първо един кмет трябва да бъде и майка и баща на една община, след като народът е гласувал и са го избрали. Около 670 жени в момента са на работа в Испания, около 2000 човека са в момента на гурбет в чужбина, около 240 семейства - те са в Германия, в Англия, в Холандия, из цяла Европа пръснати", съобщи кметът в ефира на Дарик.

"За гурбет хубава песен и хубава дума няма. Мъка, мизерия и глад. В Неделино в момента свършиха и социалните програми, които имахме", уточни той.

"Никой не трябва да ги съди. Лошото е едно - всички знаем, че в България едно дете го възпитава майката. Каквото и да прави бащата, майката най-много грижи полага, най-много има за неговото израстване. Има и такива деца, които искат специални грижи, а няма родителски контрол над тях, бабите са 70-80-годишни. Всички знаем, че една баба не може да контролира своите внуци къде ходят и какво правят. Направих всички възможно да се срещам и с учители, и с родители, няколко пъти ходя и в гимназията. Помолил съм ги да правят всичко онова, което е добро за тях, защото родителите им ги няма. Имаме назначени и обществени възпитатели, които, тази информация, която стига до нас в обшщината, викат се още същия ден. Обществените възпитатели вкъщи ако не ги намират, отиват по клубове, по дискотеки, сладкарници, следят ги, водят разговори и по този начин се стараем да ги вкараме във правилния път", обясни кметът Беширов.