/ БТА
Народното събрание прие на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

Чрез законопроекта се предвижда предоставянето на защита на както на работници, така и на самостоятелно заети лица, така и платените и неплатените доброволци и стажанти. Освен това, се предвижда премахване на ограничението за образуване на производство, когато от нарушенията са изминали повече от две години.

Въвежда се и ограничение за възможността за използването на общ вътрешен канал са докладване на сигнали, като тази възможност за споделяне на ресурси и употребата на общ канал за подаване на вътрешни сигнали се предоставя на работници със служители от 50 до 249 лица.
Агенция "Фокус"