МВР си раздало 74 млн. лв. повече за заплати в кризисната 2010-а
МВР си раздало 74 млн. лв. повече за заплати в кризисната 2010-а / снимка: Sofia Photo Agency, архив

Нови скандални данни за харчовете на МВР изнесе Сметната палата в редовния си одит на отчета на държавния бюджет за миналата година, пише в. „Сега”.

В кризисната 2010 г. вътрешното министерство е успяло да раздаде 74 млн. лв. за заплати над официално обявените 522 млн. С тези и други преразходи бюджетът на ведомството в края на годината е стигнал 1.39 млрд. лв. - с 83 млн. повече спрямо заложеното в бюджета.

Сериозни преразходи имат и военното министерство, и ДАНС. Числата показват още, че разходите на държавата за обезщетения и плащани суми по граждански договори от ведомствата главоломно растат.

Докато 25 от общо 34 първостепенни разпоредители с бюджетни кредити са свивали перото за заплати и са успели да спестят 53,8 млн. от утвърдените за целта средства, девет ведомства са раздали общо 77,8 млн. лв. над планираното. Огромната част от това превишение - 74,5 млн. лв., е в МВР. Силовото ведомство, което постоянно се оплаква от липса на пари за бензин, е взело за заплати 62 млн. лв. от средствата за издръжка. От доклада на Сметната палата не става ясно по каква линия са осигурени оставащите 12 млн. от допълнителната сума.

МВР, както и Министерството на отбраната, имат голям преразход и в перо „други възнаграждения и плащания на персонала”. Тук МВР в крайна сметка е платило 38 млн. над заложените по бюджет 64 млн., а МО е превишило разходите си с 26 млн. лв. (при 77 млн. утвърден бюджет). В този бюджетен параграф влизат изплащаните обезщетения в МО и МВР при напускане, което за пореден път онагледява тежестта на тази привилегия за държавния бюджет. За сравнение ефектът от толкова обсъжданите пенсионни промени е 30 млн. лв. по-малко разходи за пенсии в бюджета на НОИ догодина.

Разходите за „други възнаграждения и плащания на персонала” нарастват главоломно и в други ведомства, които не изплащат подобни високи обезщетения. При заложени 195 млн. разходи по това перо в републиканския бюджет към края на годината са изплатени 368 млн. лв. Освен обезщетенията в този параграф попадат и разходите за нещатен персонал по трудови правоотношения, както и наетите на граждански договори. Няма повече подробности колко точно пари плащат министерствата на подобни извънщатни експерти. Отделни министерства са си позволявали да изплащат подобни суми без задължителната корекция в бюджета им от финансовото министерство. В нарушение на това правило са платени общо 10,6 млн. лв., като най-голямата сума е в земеделското министерство - 6 млн. лв.

Част от министерствата и държавните агенции и комисии са надхвърлили и разходите си за издръжка. Докато 12 министерства и ведомства, както и комисията по финансов надзор и Сметната палата, отчитат икономии от 155 млн. за издръжка, 22-ма първостепенни разпоредители са надхвърлили одобрените суми с общо 360 млн. Най-голямо е превишението на разходите в Агенцията за ядрено регулиране (261% изпълнение), ДАНС (230%), финансовото министерство (221%). В някои от тези структури основен дял от парите за издръжка отиват за външни услуги – 66,8% във финансовото министерство, 73,6% в земеделското, 78,6% в Агенцията за ядрено регулиране.