/ МОСВ
Меморандум за сътрудничество за превозите на отпадъци за и от България подписаха днес Министерството на околната среда и водите /МОСВ/ и Българската стопанска камара /БСК/. Подпис под документа поставиха министърът на околната среда и водите Емил Димитров и председателят на БСК Радосвет Радев, съобщиха от работодателската организация.

Меморандумът предвижда сътрудничество между МОСВ и БСК с цел недопускане на незаконни превози на отпадъци от и за България, както и ефективно прилагане на нормите на екологичното законодателство. В тази връзка, МОСВ и БСК ще обменят информация, идеи, опит и статистически данни, ще разработват съвместни проекти и инициативи, и ще съорганизират форуми, конференции, семинари, обучения и работни срещи.

Съгласно Меморандума, при възникнали трудности при прилагането на действащото законодателство във връзка с трансграничните превози на отпадъци, МОСВ се е ангажирало да предприеме своевременни действия за изменение на нормативната уредба, без да се засяга функционалността й за целите на контрола, се посочва в прессъобщението. БСК ще участва активно в процесите по съгласуване, консултиране и информиране на заинтересованите страни за осигуряването на по-доброто администриране на процесите. БСК ще оказва подкрепа на диалога за облекчаване на бизнеса. По настояване на БСК, уведомлението може да бъде направено от получателя, а не от превозвача, което намалява административния натиск върху тази дейност, посочват от камарата.

Председателят на БСК Радосвет Радев е изразил надежда, че в максимално бързи срокове ще започне изпълнението на заложените в Меморандума съвместни дейности.
БТА