/ iStock/Getty Images
Министерството на образованието и науката обяви първо класиране на кандидат-студентите с български произход, живеещи извън България, и граждани на Република Северна Македония, които са приети за обучение в образователно-квалификационните степени „бакалавър” и „магистър” след завършено средно образование в български висши училища, съобщиха от МОН.

Вижте насоките на МОН за старт на учебната година в условия на COVID-19

До три календарни дни след обявяване на класирането кандидат-студентите трябва да потвърдят желанието си за обучение или да се откажат от специалността, в която са класирани, през електронната платформа за кандидатстване на МОН.

В случай че в този срок не е избрана една от двете възможности, мястото ще бъде освободено за второто класиране.

Първо класиране на кандидат-студентите с български произход