/ Георги Димитров
Към 14:30 часа 35 машини в страната са извън строя, потвърди пред медии зам.-председателят и говорител на Централната избирателна комисия (ЦИК) Росица Матева.

В девет секции в София машините не работят, съобщи по-рано Полина Витанова, председател на Общинската избирателна комиси

По думите на Матева, ако е отпечатана по-малка по размер бюлетина от машина, стига да е ясен вотът на избирателя, се пуска в кутията и ще се зачете като действителна.

Проблеми със синхронизирането и захранването на машините за гласуване в някои секции у нас

Матева обясни, че в случай, че така е отрязана хартията, че не става ясен вотът на избирателя, и ако е отпечатана бяла бюлетина или изобщо не е отпечатана, са изпратили указания бюлетината, която е отпечатана, когато избирателят твърди, че е гласувал в повече от едни избори, а е отпечатана една бюлетина или празна, да бъде записано върху тях „унищожена“, да бъде съставен констативен протокол и да бъдат прикачени към него, а на избирателя да бъде дадена възможност да гласува, но с хартиени бюлетини. 
Никол Николова/БТА