/ iStock/Getty Images
Проект на решение за приемане на Законодателна програма на Народното събрание за периода юли - декември 2022 г. е включен за обсъждане в пленарната зала. Това предвижда проектопрограмата за работа на парламента за тази седмица. Точката е заложена като първа за четвъртък. Вносители на проекта са председателят на парламентарната група на „БСП за България“ Георги Свиленски и група народни представители.

В предложението са включени няколко приоритета, изпълнението на които е с конкретни срокове. Така например изборът на председател на парламента следва да се проведе до 31 юли, а промените в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и функционирането в състава на парламентарните комисии – до 15 септември.

В проекта на решение са заложени също номиниране и подкрепа на Бойко Рашков за председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Срокът за това е до 15 август.

За 15 август е предвиден изборът на председател Комисията за енергийно и водно регулиране. В проекта на решение за Законодателна програма са включени инициативи в различни сектори. Разписани са и законодателни промени във връзка с Плана за възстановяване и устойчивост.

Приемането на законопроект за противодействие на корупцията се предвижда да стане до 23 септември, а на Закон за отнемане на незаконно придобитото имущество – до 2 декември. Предвижда се и приемането на актуализирана Стратегия за съдебна реформа (2022 - 2027) – до 18 ноември.

В проектопрограмата за работа на парламента за тази седмица е включено и второ гласуване на промените в Закона за съдебната власт за европейските делегирани прокурори. Предвижда се също обсъждане на първо четене на Законопроект за противодействие на корупцията. Предстои и първо четене на предложените изменения в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Проектопрограмата предвижда още първо гласуване на четири законопроекта за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията. Заложено е още обсъждането на промени в Търговския закон, Закона за обществените поръчки и второ четене на промени в Кодекса на труда.

Изборът на председател на парламента отново е в дневния ред на парламента. 
БТА