карта България
карта България / / iStock/Getty Images
През периода януари - август 2019 г. износът на България за ЕС нараства с 3.6 на сто спрямо същия период на 2018 г. и е в размер на 25 790.2 млн. лева, показват предварителни данни на Националния статистически институт. През август 2019 г. износът за ЕС намалява с 4 на сто спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 160.6 млн. лева, съобщава БТА.

Вносът на България от ЕС през периода януари - август 2019 г. се увеличава с 2.4 на сто спрямо същия период на предходната година и достига 26 970.6 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Гърция и Испания.

През август 2019 г. вносът на България от държавите - членки на ЕС, нараства с 5.2 на сто спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 127.9 млн. лева.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС за периода януари - август 2019 г. е отрицателно и е на стойност 1 180.4 млн. лева.