Главният секретар на МВР ще се назначава от правителството, не от президента
Главният секретар на МВР ще се назначава от правителството, не от президента / снимки: БГНЕС
Главният секретар на МВР ще се назначава от правителството, не от президента
72246
Главният секретар на МВР ще се назначава от правителството, не от президента
  • Главният секретар на МВР ще се назначава от правителството, не от президента

Парламентът прие спорните текстове в Закона за МВР в частта за избор на главен секретар на вътрешното министерство. Промените предвиждат висшата професионална длъжност в министерството - главният секретар - да се назначава от Министерския съвет по предложение на министъра на вътрешните работи. Досега това ставаше с указ на президента. Вносител на промените в закона е Министерският съвет.

При осъществяване на своите правомощия главният секретар може да има и заместник, който се назначава от министъра на вътрешните работи. За главен секретар и заместник главен секретар на МВР могат да бъдат назначавани лица, които отговарят на изискванията за постъпване на държавна служба в МВР и притежават не по-малко от 7-годишен професионален стаж в службите за сигурност или в службите за обществен ред, от които поне една трета на ръководна длъжност.

Тези текстове за пореден път скараха опозицията и социалистите.

Красимир Ципов от ГЕРБ: „Това, което се предлага от вносителите по отношение на стажа, е 7 години професионален стаж в службите за сигурност или службите за обществен ред, от които поне 1/3 на ръководна длъжност. Не началник на районно полицейско управление, началник на група в районно полицейско управление ще може да стане главен секретар в Министерството на вътрешните работи. Това, което предвидихме ние като възможност, 12 години, от които поне половината е на старша ръководна длъжност. Нека все пак наистина поне човек, който е бил началник на районно полицейско управление или на областна дирекция да има възможност да бъде назначен от МС за главен секретар на МВР".

В отговор на думите на Ципов Христо Монов от БСП заяви: „Има една поговорка, която е във фолклора на по-голяма част от държавите в света и тя говори за първите седем години. Явно, както се е развивал нашият вид - Хомо Сапиенс, се е оказало, че седем години са достатъчно време, за да сформират себе си като човек, а предполагам и като специалист. Не оспорвайте седемте години, те са световна практика".

Главният секретар на МВР ще се назначава от правителството не от президента
netinfo

Дейността на полицейските органи по противодействие и опазване на обществения ред ще може да бъде подпомагана от извънщатни сътрудници. Това ще бъде възможно след като депутатите приеха предложението на второ четене на новия Закон за МВР.

Извънщатните сътрудници няма да имат правомощията на полицейски органи, а изискванията, редът за вписването, техните функции и редът за координация и ръководство на дейността им ще се определят с наредба на министъра на вътрешните работи, гласят приетите текстове.

При осъществяването на своята дейност те ще се легитимират с карта, чиито вид, форма и ред за издаване също ще се определят от министъра. Главните и областните дирекции на МВР ще водят списък на назначените извънщатни сътрудници, задължава законът.

Вносителите се надяват, че тази мярка ще доведе до сериозно намаляване на битовата престъпност, като посочват за пример Израел, Великобритания и други държави, в които са въведени извънщатни сътрудници.