/ iStock/Getty Images
Екстремален индекс за пожароопасност е в сила за територии от седем области в страната. Това сочи справка на сайта на Националния институт по метеорология (НИМХ).

Опасност от пожари в 26 области

Екстремалният индекс важи за участъци от областите: Плевен, Велико Търново, Стара Загора, Сливен, Хасково, Ямбол и Бургас. 

Опасност от пожари обявена за 17 области в страната

Екстремалният индекс означава, че са възможни са бързо разпространяващи се много силни пожари с въвличане на дървесните корони.