Държавата ще плаща компенсация на пострадали при опит за убийство
Държавата ще плаща компенсация на пострадали при опит за убийство / снимка: Sofia Photo Agency
Държавата ще плаща компенсация на пострадали при опит за убийство
83100
Държавата ще плаща компенсация на пострадали при опит за убийство
  • Държавата ще плаща компенсация на пострадали при опит за убийство

Държавата вече ще изплаща финансова компенсация и на хората, претърпели вреди от опит за убийство, а за престъпленията блудство и изнасилване пострадалите ще имат право на такава компенсация, без да доказват настъпили тежки увреждания на здравето.

Това предвиждат промени в Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления, приети на днешното правителствено заседание.

С тях се предлага също увеличаване на максималния размер на компенсацията - от 5 000 на 10 000 лева.Според законопроекта, освен за вреди от тероризъм, умишлено убийство и умишлена тежка телесна повреда, компенсация ще може да се търси и при опит за убийство. Наследниците на лицата, починали в резултат на някой от тези видове престъпления, също ще имат право на подпомагане.

Така например, ако починалият няма живи деца, но има внуци, те ще могат да поискат от държавата да им изплати компенсация. Финансовата помощ се предоставя само в случаите, когато престъплението е доказано с влязъл в сила съдебен акт или производството е прекратено от прокуратурата. Обезщетение не се изплаща за имуществени вреди, които вече са били компенсирани.

След изплащане на компенсацията, държавата предявява регресен иск към извършителя на престъплението или неговите наследници за възстановяването на изплатената парична сума. Законопроектът предвижда двойно увеличение на максималния размер на компенсацията - той става 10 000 лева, а в случаите, когато се компенсират наследници на пострадалия, всеки от тях ще има право да бъде обезщетен с пълната сума, а не както досега - максималният размер да се поделя между всички.