Надя Клисурска
Надя Клисурска / БГНЕС
Всяко трето българско дете е изложено на риск от бедност и социално изключване, каза заместник-министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска. Тя участва в дискусия, посветена на ранното детско развитие и политиките в сферата на майчиното и детско здраве. Дискусията е организирана от фондация "Тръст за социална алтернатива".

Политиките в подкрепа на пълноценната грижа за детето в най-ранна възраст са във фокуса на политиката на Министерството на труда и социалната политика, каза още тя. По думите ѝ достъпът до услуги и индивидуалният подход са едни от най-важните фактори за старта на децата. Ние сме длъжници на децата, допълни Клисурска и посочи, че според статистиката България, най-вероятно, не се справя много добре с детските политики.

Размерът на социалните помощи ще се определя в зависимост от линията на бедност

Част от целите, заложени в Проекта за европейската гаранция за детето, са до 2030 год. в България да се намали броят на децата в риск от бедност със 196 хиляди, осигуряване на грижа в ранна детска възраст, разширяване на патронажната грижа за малките деца, каза още Клисурска. По думите ѝ предстои да се разработи стратегия за ранно детско развитие, както и механизъм за внедряване на политиките в тази област. 
БТА