Въз основа на създадените демографски и инфраструктурни показатели и аргументи е направен извод, че създаването на нова община с административен център град Обзор ще доведе до фискален риск по отношение на бюджета на общината, заяви днес министър-председателят акад. Николай Денков по време на парламентарния контрол.

По думите му капацитет за финансиране на разходите за съответните дейности е недостатъчен и би възникнал значителен дефицит, което би наложило евентуално увеличаване на местните данъци и такси. С решение на Министерския съвет от 2023 г. е оттеглено предложението на кабинета до президента за издаване на указ за създаването на община Обзор, припомни министър-председателят.

Той припомни, че със свое решение от 24 март 2021 г. Министерският съвет е отделил от община Несебър населените места град Обзор, селата Баня, Емона, Козница, Паницово, Приселци, Раковсково и е създал нова община с административен център град Обзор. Със същото свое решение кабинетът предлага на президента да издаде указ, с който да утвърди границите и административния център на новосъздадената община. Решението на МС с отправеното предложение до президента е само първата част от процедурата по създаване на новата община, посочи Денков и добави, че крайният акт за създаването ѝ е указът на президента.

Служебният кабинет отмени решението Обзор да е отделна община

С оглед възможното приключване на създаването на новата община през март 2023 г. от администрацията на президента е поискана информация за преценка дали е налице възможност за финансиране на разходите на новосъздаващата се община, информира Денков. Изискването на приходите на общината е те да са в размер не по-малко от половината от средното им равнище за страната по данни на последния годишен отчет за бюджетите на общините, посочи премиерът.

Той каза, че Министерството на финансите е предоставило информация относно наличните данни за приходи и разходи, както и информация за бюджета на кметство Обзор. Според изготвени три варианта на изчисления новосъздаващата се община би имала затруднения по отношение на финансовото обезпечаване на важни местни дейности. Министерството на регионалното развитие и благоустройството е направило допълнителен анализ за изпълнението на условията за създаването на нова община, каза още премиерът. Установено е, че новосъздаващата се община продължава да не отговаря на изискването на закона за минимален брой на населението от 6 000 души и се наблюдава устойчива тенденция за по-нататъшното намаляване на населението, каза премиерът. Броят на населението с постоянен адрес в населените места, образуващи новата община към 15 март 2023 г., е 2331 души, информира Денков. В административния център на град Обзор няма изградена социална и техническа инфраструктура, която да гарантира напълно автономно в достатъчен обем и с необходимото количество предоставяне на услуги за населението и бизнеса при създаването на новата община, каза още той.
София Господинова, БТА