Една от целите на Българския планинарски съюз е повишаване на планинарската култура на населението
Една от целите на Българския планинарски съюз е повишаване на планинарската култура на населението / БГНЕС
Нова национална организация Български планинарски съюз бе учредена в края на миналия месец в местност Узана, Централна Стара планина. Сдружението вече е регистрирано като юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза. То цели обединение на действащи организации и хора за устойчиво развитие в областта на планинския туризъм, дейности и спортове.
 
Български планинарски съюз се състои от известни в средите физически лица, както и представители на сдружения, бъдещи членове на съюза. Всички те отдавна работят за подобряване на условията в планините, като многократно са организирали мероприятия по подобряване на инфраструктурата, подемали са инициативи за възстановяване на изоставени заслони, а освен това имат и опит в организирано водене на големи групи туристи от всички възрасти, посочват от пресцентъра на сдружението.
 
Дейността на сдружението е насочена към подобряването на планинския туризъм у нас, в частност грижа за изоставените хижи и заслони, подобряване на туристическата инфраструктура, подпомагане на по-адекватното усвояване на средства по проекти в националните и природни паркове, предприемане на мерки срещу нарушителите в защитените зони като движение на МПС-та, бракониери, иманяри.
 
От сдружението отбелязват: "Планинската спасителна служба не разполага със средства за оборудване и бази, но спасява човешки животи почти ежедневно. Липсва планинарска култура сред голяма част от населението, което е предпоставка за неблагоприятно въздействие върху околната среда и първите резултати вече са налице. Заедно можем да си поставим по-високи цели, можем да постигнем по-значими дела, но и да носим по-голяма отговорност. Българските планини вече официално имат още един голям съюзник". Те изразяват готовност за съвместна работа с държавните институции за създаване на устойчив модел, що се отнася до туристическото движение в България.
 
Към Български планинарски съюз ще бъде създаден Консултативен съвет от експерти – физически и юридически лица, които ще дават предложения, експертни мнения и оценки за определени дейности.
 
На 2 декември в Дома на културата "Искър" - концертна зала (София, бул. "Кръстю Пастухов" 23) Българският планинарски съюз организира кръгла маса по въпросите на планинския туризъм, дейности и спортове.