Българската армия е създадена под наименованието Българска земска войска от Българското опълчение със заповед от 8 юли (20 юли нов стил) 1878 г. на руския императорски комисар княз Александър Дондуков-Корсаков. По силата на Търновската конституция на военна повинност подлежат всички български граждани от 21 до 40-годишна възраст. Попълването на числения състав става на териториален принцип, като територията на Княжеството е разделена на 3 военни отдела: Западен, Източен и Софийски. Офицерският състав се комплектува от възпитаниците на Военното училище в София.

Вижте как се е развивала българската армия през годините

Сръбско-българска война (1885г)

Българската армия наброява 86 000 души. Общият брой на доброволните дружини и отряди възлиза на 14 000 души. Недостатъчния брой на офицери, боеприпаси и униформи не попречва на българите да спечелят войната.

Началото на XX век

Общият брой на Българската армия възлиза на 102 000 души. Числеността й надвишава тази на войската на Съединените американски щати. Българската армия бива разделена на пет части - Първа, Втора, Трета, Четвърта и Пета армия

Балканската война (1912-1913г)

България мобилизира 600 000 души при население 4 400 000. Армията разполага с общо 714 000 мобилизационен резерв. Българските войници имат на разположение близо 1200 оръдия.
Българският флот разполага с шест леки торпедоносеца - „Дръзки" , „Смели" , „Летящи" , „Шумни" , „Храбри" и „Строги"

Първа световна война (1914-1918г.)

България мобилизира 800 000-на армия. Това я превръща в държавата, която издържа най-голямата армия по глава на населението в света. Съществуват огромни дивизии, като например Трета пехотна Балканска дивизия (43 000 човека).

Втора световна война (1939-1945г)

Според Ньойския мирен договор числеността на българската армия трябва да бъде не повече от 33 000 души. Това е променено от военния министър ген. Луков през 1938г. България успява да мобилизира 450 000 армия и то преди включването си във войната

1944-1989г.

Няма точни данни за числеността й, но варира между 150 000-200 000 души мирновременна армия. В състава й влизат пет танкови бригади. От 1961г. България разполага с ракети, способни да носят ядрен заряд.

През 70-те години на XX в. ВВС са в апогея на своята мощ, притежаващи най-малко 300 модерни бойни самолета в състава си.

Българската армия днес

Данните за числеността на българската армия варират между 24 000 - 30 000 души.
Танковете в експлоатация не възлизат на повече от 100, а бойните джипове на повече от 1000.

Снимка: Guliver/Getty Images