71 жалби в съда за отказана информация
71 жалби в съда за отказана информация / Sofia Photo Agency, архив
71 жалби в съда за отказана информация
41170
71 жалби в съда за отказана информация
  • 71 жалби в съда за отказана информация

71 жалби до съда срещу институции, които са отказали да предоставят информация, е подала през 2010 г. програма "Достъп до информация". Общо 328 случая на отказ са постъпили в организацията през миналата година. Това сочат данните от годишния доклад на екипа на програмата. Основен извод от него е, че достъпът до информация се подобрява, но институциите продължават да крият договори, бюджет, финансови отчети и доклади за дейността си, както и редица други публични документи.

Едва 20 от 495 интернет страници на институции от изпълнителната власт отговарят напълно на изискванията на Закона за достъп до обществена информация. Независимо, че почти всички институции имат сайтове, само 42% от тях публикуват програми и стратегии за развитие, едва 21% качват отчети за работата си, само 16% обнародват бюджета си и още по-малко - 13%, показват финансовия си отчет, а драстично малко - само 2% от тях публикуват договорите на институцията, от които най-много се интересуват гражданите и журналистите.

През 2010 г. съдът е издал 46 решения или определения по дела за достъп до обществена информация, като 29 от тях са в полза на търсещите информация. От организацията определиха като положително намаляването на обхвата на служебната тайна и уеднаквяването на практиката по този въпрос с ДКСИ. Те обаче са категорични, че е необходимо държавата да определи специален орган, който да контролира достъпа до информация. Липсват ефективни санкции за непредоставяне на информация, няма нито един такъв случай, глобата е само 100 лв. и органът нарушител трябва сам да си я наложи, посочи Александър Кашъмов. Затова се препоръчва да се налагат санкции на служители, отказали незаконно информация.

Друга от препоръките е данните, събрани чрез специални разузнавателни средства, да не бъдат класифицирани като държавна тайна и да се премахне професионалната тайна. Законово да се въведе задължително публикуване в цялост на договорите за обществени поръчки. Настоява се също даването на информация устно или по електронна поща да е безплатно.

И през миналата година правителството не е предприело стъпки за присъединяване и ратифициране на Конвенцията за достъп до официални документи на Съвета на Европа, констатира още докладът.