ВЕИ производителите ще плащат цена за достъп на ЕСО
ВЕИ производителите ще плащат цена за достъп на ЕСО / netinfo

Фотоволтаиците и вятърните централи, присъединени към електропреносната или електроразпределителните мрежи, ползващи по преференциални цени за изкупуване ще плащат на ЕСО цена за достъп от 2,45 лв./МВтч.

Това е предложението на ДКЕВР, което днес беше обсъдено на открито заседание на комисията с представители на ЕСО и електроразпределителните дружества. Цената ще се дължи от всички производители на електрическа енергия от слънце или вятър на ЕСО, но ще се събира от операторите на електроразпределителните мрежи, пише БГНЕС.

От електроразпределителните дружества обаче възразиха срещу идеята да събират цена за достъп без разходите за това да им се възстановяват. Ако електроразпределителните дружества трябва да събират цената за достъп, която ще се плаща на ЕСО, то разходът за тази услуга или следва да бъде признат или трябва да бъде предвидено възнаграждения за електроразпределителните дружества, с което да се покриват разходите, коментира Пламен Стефанов, председател на Управителния съвет на "Енерго-Про Продажби" АД.

Един от членовете на ДКЕВР, Еленко Божков се съгласи с аргументите на ЕРП-тата и поиска от тях да уведомят ДКЕВР за размера на разходите, които биха имали при събирането на цената за достъп.

ЕРП-тата питат и защо не са признати техните разходи за присъединяване на ВЕИ производителите към мрежата. Те твърдят, че предложенията на държавния регулатор щели да ограничат финансирането на инвестиционните програми на електроразпределителните дружества.